Invitată: Daniela SÂMBOTEANU, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii.