Invitată: Daniela SÂMBOTEANU, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii.

 

Moderatori – Iana Pereteatcu și Vitalie Drucec.