Despre formarea cadrelor didactice.

Maria VASILIEV, șefa Departamentului de Formare Continuă a Cadrelor Didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei; dr Rodion CIUPERCĂ, conferențiar universitar, Cornelia REVENCO (formatori CONSEPT) despre formarea cadrelor didactice.
Moderatori – Eugenia Grozavu și Vitalie Drucec.