Continuăm cu rimă: Foaie verde-n Tară Mare… sau Foaie verde vrem unire… Foaie verde România… alege începutul preferat