Primul grătar DEFRO

  • Nu rata șansa pentru primul grătar din acest sezon
  • În perioada 04-25 Mai, Jurnal FM în parteneriat cu DEFRO organizează campania „Primul grătar cu DEFRO”
  • Pentru participare, expediază un SMS la numărul scurt 9955 care să conțină parola „Mangal

Regulamentul oficial al campaniei „Primul grătar cu DEFRO”

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania este organizată şi desfășurată de CPSES „Sănătatea”, str. Valea Dicescu, 7, cod fiscal: 1013620007097, Cont de decontare: 2224710SV41000247100, deschis la BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA”, Filiala nr.9 „Centru”, Cod bancar: MOBBMD22, reprezentată prin Valentin Butnaru, în calitate de Președinte CPSES „Sănătatea” (denumită în continuare „Organizator”), în parteneriat cu TermoPlus SRL

Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii şi condițiile Regulamentului Oficial al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.jurnalfm.md în compartimentul Concursuri.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial fără acordul participanților sau altor terți. Modificările vor intra în vigoare la publicarea acestora pe site-ul www.jurnalfm.md .

2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată şi se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

3. DURATA CAMPANIEI
Campania va fi lansată la data de 4 și va dura 22 zile .

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Înregistrarea la Campanie:
Pentru participare, în perioada desfășurării Campaniei, radioascultătorii trebuie să trimită un SMS la numărul scurt 9955 care să conțină parola „Mangal”. Costul unui SMS pentru care expeditorul se înscrie în concurs este de 8 lei.

4.2 Extragerea câștigătorului:
Extragerea câștigătorului va avea loc la 25 mai curent între orele 17:00-18:00 în emisie directă, cu participarea nemijlocită a reprezentantului partenerului Campaniei. Toate mesajele care conțin parola „Mangal” vor fi decupate și puse într-un bol. Reprezentantul partenerului Campaniei va extrage aleatoriu mesajul câștigător, autorul căruia va fi apelat formându-se numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul. Dacă aceasta nu răspunde se va trece la selectarea altui câștigător.

5. PREMIILE ŞI PROCEDURA DE VALIDARE, PRIMIRE ŞI REVENDICARE A LOR

Valoarea premiului oferit de partenerul Campaniei este de 4000 (patru mii) lei.
Premiul se eliberează în una din zilele stabilite de Organizator de comun acord cu câștigătorul.
La ridicarea premiilor, câștigătorul trebuie să dețină şi să prezinte buletinul de identitate, iar persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani să fie însoțite de reprezentanții lor legali.

Numele și fotografia câștigătorului Campaniei vor fi postate pe site-ul www.jurnalfm.md. Și pe pagina de Facebook.

Câștigătorul nu va fi telefonat suplimentar pentru a i se comunica necesitatea ridicării premiului.

În cazul când un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact acesta pierde dreptul de a ridica premiul.

Toți cei care s-au înregistrat în Campanie vor primi drept premiu de consolare o melodie difuzată imediat după selectarea câștigătorului. Melodia va fi selectată de către câștigător.

6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la Campanie, toți participanții şi eventualul câștigător sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi executivă a participanților şi eventualului câștigător.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul în Republica Moldova, cu excepția angajaților CPSES „Sănătatea”, fondatorul postului de radio Jurnal FM, precum şi a membrilor familiilor acestora (părinți, copii, soț/soție, frați/surori).

Participarea la Campanie constituie acordul ca numele câștigătorului, fotografiile şi înregistrările audio ale lui să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materialele audio şi foto de către Organizator.

Câștigătorul este de acord să semneze o declarație scrisă cu acest efect așa cum o cere Organizatorul.

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În rezultatul organizării Campaniei, Organizatorul va face public doar numele câștigătorului şi câștigul acordat în cadrul acestei Campanii. Numele câștigătorului va fi afișat pe site-ul www.jurnalfm.md în compartimentul Concursuri.

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorului la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform Regulamentului Oficial şi legislației în vigoare.

Prin simpla înregistrare la Campanie, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta pentru a informa participanții cu privire la noi produse, oferte, promoții, campanii publicitare şi de marketing. La cererea expres, în scris, a participanților Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

9. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Campania poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania.

10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, prin invocarea unei pretenții scrise la care părțile pot prezenta răspuns în decurs de 15 zile. În cazul în care aceasta nu va duce la soluționarea problemei, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Moldova.

11. DISPOZIŢII FINALE

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți accesându-se site-ul www.jurnalfm.md la compartimentul Concursuri.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament Oficial.