Parafrazăm proverbul: Cel care nu poate îndura răul… nu va trăii să vadă binele …