Regulamentul oficial al campaniei „Președinte de Onoare al Jurnal FM”

Regulamentul oficial al campaniei „Președinte de Onoare al Jurnal FM”

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania este organizată şi desfășurată de CPSES „Sănătatea”, str. Valea Dicescu, 7, cod fiscal: 1013620007097, Cont de decontare: 2224710SV41000247100, deschis la BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA”, Filiala nr.9 „Centru”, Cod bancar: MOBBMD22, reprezentată prin Valentin Butnaru, în calitate de Președinte CPSES „Sănătatea” (denumită în continuare „Organizator”).

Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.jurnalfm.md în compartimentul Concursuri.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial fără acordul participanților sau altor terți. Modificările vor intra în vigoare la publicarea acestora pe site-ul www.jurnalfm.md .

2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată şi se desfășoară atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și înafara lui.

3. DURATA CAMPANIEI
Campania credit rapid in 10 minute.

4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.1 Înregistrarea la Campanie:
Pentru participare, în perioada desfășurării Campaniei, radioascultătorii pot patricipa fie prin SMS la numărul scurt 9955 care să conțină parola „Votat”, fie prin o donație pe patreon.com/jurnalfm. Costul unui SMS pentru care expeditorul se înscrie în concurs este de 8 lei. In cazul donației pe Patreon, numărul de voturi se va calcula din cuantumul 2 voturi/dolar.
4.2 Extragerea câștigătorului:
Extragerea câștigătorului va avea loc lunar in miercurea cea mai apropiata de data de 10 a lunii. Toate mesajele care conțin parola „Votat” vor fi decupate și puse într-un bol, la fel vor fi confecționate mesaje pentru cei ce au donat prin intermediul Patreon. Din totalitatea de mesaje se va extrage aleatoriu mesajul câștigător, autorul căruia va fi declarat Președinte de Onoare pentru luna curenta. În cazul inaccesibilității persoanei câștigătoare, extragerea se va repeta.

5. PREMIILE ŞI PROCEDURA DE VALIDARE, PRIMIRE ŞI REVENDICARE A LOR
Premiul Campaniei date constă în declararea Câștigătorului drept “Președinte de Onoare al Jurnal FM”.
Fotografia câștigătorului campaniei va fi lunar plasată în rama special preconizată din studioul de emisie Jurnal FM și va fi demonstrată în emisiunile televizate și prin camerele on-line de pe pagina oficială jurnalfm.md. În această privință câștigătorul acordă dreptul și creează posibilități reale ca să fie fotografiat, fie pune la dispoziție o fotografie recentă cu imaginea sa.
Numele și fotografia câștigătorului Campaniei vor fi postate pe site-ul www.jurnalfm.md și pe pagina de Facebook.
În cazul când un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu a furnizat deloc date de contact acesta pierde dreptul de a beneficia de premiu.
Toți cei care s-au înregistrat în Campanie și nu au câștigat, vor primi drept premiu de consolare o melodie difuzată imediat după selectarea câștigătorului. Melodia va fi selectată de către câștigător.

6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualul câștigător sunt de acord cu, se obligă să respecte și să se conformeze condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și executivă a participanților și eventualului câștigător.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

7. DREPTUL DE PARTICIPARE
Prin acceptul de a participa la această campane, orice persoană își dă consimțământul asupra următoarelor fapte:
Participantul are o vârstă nu mai mică de 18 ani;
Participantul nu este angajat și/sau afiliat politic (lider politic);
Participantul nu deține o funcție publică de rang înalt sau funcție de demnitate publică;
Participantul se bucură de o reputație bună, nu este implicat în săvârșirea de infracțiuni intenționate, nu se află sub anchetă penală/proces de judecată penal, precum și nu exercită activități care contravin politicii editoriale a postului.
Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice atât domiciliate în Republica Moldova cât și stabilite în alte țări, cu excepția angajaților CPSES „Sănătatea”, fondatorul postului de radio Jurnal FM, precum şi a membrilor familiilor acestora (părinți, copii, soț/soție, frați/surori) dar și a partenerilor de campanie.
Participarea la Campanie constituie acordul ca numele câștigătorului, fotografiile şi înregistrările audio ale lui să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materialele audio şi foto de către Organizator.
Câștigătorul este de acord să semneze o declarație scrisă cu acest efect așa cum o cere Organizatorul.

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În rezultatul organizării Campaniei, Organizatorul va face public doar numele câștigătorului şi premiul acordat în cadrul acestei Campanii. Numele câștigătorului va fi afișat pe site-ul www.jurnalfm.md în compartimentul Concursuri.
Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorului la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform Regulamentului Oficial şi legislației în vigoare.
Prin simpla înregistrare la Campanie, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate, verificate şi folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta pentru a informa participanții cu privire la noi produse, oferte, promoții, campanii publicitare şi de marketing. La cererea expres, în scris, a participanților Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
9. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Campania poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania.
10. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, prin invocarea unei pretenții scrise la care părțile pot prezenta răspuns în decurs de 15 zile. În cazul în care aceasta nu va duce la soluționarea problemei, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Moldova.
11. DISPOZIŢII FINALE
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți accesându-se site-ul www.jurnalfm.md la compartimentul Concursuri.
Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament Oficial.