Despre noi

Jurnal FM este un post de radio cu format informativ-muzical care, side effects prin reflectarea corectă și nedistorsionată a evenimentelor cotidiene, activează în interesul și în funcție de agenda publicului facilitându-i, astfel, înțelegerea actualității interne și externe. Jurnal FM se manifestă, întâi de toate, ca un promotor al valorilor morale, culturale și educaționale. Este unanim recunoscut faptul că radioul are trei funcții de bază, pe primul loc fiind cea de informare. Prin politica sa editorială, Jurnal FM urmărește să susțină un stil de informare operativă a consumatorilor de programe bazat pe acuratețe, obiectivitate, echilibru și imparțialitate. Respectarea acestor principii în serviciile de programe ale Jurnal FM nu are decât un singur scop: acela de a asigura informației credibilitate care, la rândul său, îl va ajuta pe om să se orienteze în viața de toate zilele. Jurnal FM este un post de radio axat pe nevoia de informare a publicului la standardele profesionale de calitate ți credibile, valorificând, totodată, și funcțiile de educare, culturalizare sau recreare a publicului ascultător. Odată cu informarea, radioul transmite prin intermediul serviciilor sale de programe și mesaje capabile să dezvolte cultura civică.

Realizarea obiectivelor proiectului prin politica de programare a Jurnal FM se desfășoară din perspectiva respectării, conform legii, a misiunii de a informa, a educa și a relaxa ascultătorii prin diferite genuri jurnalistice și tipuri de informații care să acopere un areal cât mai vast de preferințe. Postul de radio Jurnal FM are un caracter muzical-informativ deschis auditoriului larg. Grila de programe include știri, emisiuni tematice complexe, emisiuni de dezbatere, emisiuni de cultură și civilizație, de divertisment, interactive, rubrici sportive, emisiuni muzicale. Jurnal FM difuzează grupaje de știri zilnic la ore exacte. Buletinele de știri includ informații operative de pe agenda zilei. Scopul lor este de a oferi ascultătorului o panoramă cât mai largă a actualității, un tablou complet și veridic al evenimentelor produse în țară și peste hotare. În știrile noastre mai presus de toate este interesul omului de rând pentru o informație pe care o așteaptă și de care are nevoie. Grila de emisie cuprinde câteva tronsoane: Popcorn Show; Aperitiv cu stil; Lampa fermecată; La un cappuccino cu…; Popas folcloric; Parcarea de Weekend; Chef; Happy-weekend ș.a. Caracteristic pentru aceste spații temporale este elementul informativ, de 2 divertisment și utilitar. Invitații în studio și interactivitatea sunt, la fel, momentele inerente realizării programelor. Pentru a fi cât mai aproape de ascultători, postul de radio Jurnal FM oferă posibilitatea de a felicita în emisie directă rudele și prietenii prin intermediul telefonului, mesajelor SMS și celor electronice. În baza conceptului de program și întru realizarea lui sunt puse următoarele principii:

  • Satisfacerea cerințelor populației prin adaptarea programelor radio la agenda publicului;
  • Dezvoltarea audiovizualului moldovenesc prin promovarea serviciilor de programe producție proprie, autohtonă și opere europene;
  • Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
  • Asigurarea programelor cu materiale cu caracter informativ, educativ și de divertisment;
  • Asigurarea dreptului la informare completă, obiectivă și veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor și dreptul la libera comunicare a informațiilor către consumatorii de programe;
  • Garantarea moralității, protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național;
  • Respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

Promovarea acestor principii, obligatorii pentru angajații postului, precum și a normelor deontologice, servește la afirmarea unui jurnalism profesionist de natură să satisfacă exigențele de calitate, obiectivitate și veridicitate ale publicului larg.

Postul de radio Jurnal FM este deschis publicului, respectiv, ține cont de formatul larg, combinarea diferitor genuri muzicale: muzică modernă ușoară și populară. Formatul muzical actual presupune difuzarea celor mai bune creații muzicale din Republica Moldova și România, cu un minim de 50% produs autohton.  Ne-am propus formarea coloanei sonore prin plasarea pieselor muzicale după conținutul textelor și originalitatea conținutului muzical, astfel ca auditoriul să fie satisfăcut la maximum. Sunt acceptate genurile muzicale ale epocilor trecute cu înserări de muzică contemporană. Accentul pus pe valoarea pieselor muzicale ne permite să unim muzica diferiților ani, aducând-o ascultătorului prin armonie și mesaj distinct.